Türkiye nüfusunun yüzde 27,2’si çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verisini paylaştı. Buna nazaran, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS …

20.04.2021
87
Türkiye nüfusunun yüzde 27,2’si çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verisini paylaştı. Buna nazaran, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran; 2020 yıl sonu prestijiyle, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken bunun 22 milyon 750 bin 657’sini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7’sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tarifine nazaran; 0-17 yaş kümesini içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2020 yılında yüzde 27,2 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına nazaran; çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE’NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI AB ÜLKELERİNDEN YÜKSEK

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18,2 oldu. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; yüzde 24,2 ile İrlanda, yüzde 21,6 ile Fransa, yüzde 21,1 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; yüzde 15,8 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya oldu. Türkiye’nin çocuk nüfus oranının yüzde 27,2 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

EN YÜKSEK ÇOCUK NÜFUS ORANI ŞANLIURFA’DA

ADNKS sonuçlarına nazaran; vilayetlerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan vilayet, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa vilayetini yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç vilayet ise sırasıyla; yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.

-Çocuk nüfusun 2020 yılında yüzde 28,7’sinin 5-9 yaş kümesinde yer aldığı görüldü

Çocuk nüfus yaş kümesine nazaran incelendiğinde, 2015 yılında çocuk nüfusun yüzde 27,9’unun 0-4 yaş kümesinde, yüzde 27,7’sinin 5-9 yaş kümesinde, yüzde 27,0’ının 10-14 yaş kümesinde ve yüzde 17,4’ünün 15-17 yaş kümesinde yer aldığı görülürken, 2020 yılında yüzde 26,9’unun 0-4 yaş kümesinde, yüzde 28,7’sinin 5-9 yaş kümesinde, yüzde 28,2’sinin 10-14 yaş kümesinde ve yüzde 16,2’sinin 15-17 yaş kümesinde yer aldığı görüldü.

-Canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu

Doğum istatistiklerine nazaran; 2019 yılında canlı doğan bebek sayısı, 1 milyon 183 bin 652 oldu. Doğan bebeklerin 606 bin 861’i erkek, 576 bin 791’i ise kız oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 96,9’unu tekil, yüzde 3,0’ını ikiz, yüzde 0,1’ini ise üçüz ve daha fazla çoğul doğumlar oluşturdu.
Sıhhat Bakanlığı bilgilerine nazaran; hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında yüzde 91,6 iken 2019 yılında yüzde 97,0 oldu. Sezaryen doğumların canlı doğumlar içerisindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 51,1 iken 2019 yılında yüzde 54,4 oldu.

-Beklenen ömür mühleti 15 yaşındaki çocuklar için 64,6 yıl oldu

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına nazaran; doğuşta beklenen hayat mühleti, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve bayanlar için 81,3 yıl oldu.
Türkiye’de 7 yaşına ulaşan bir çocuğun kalan hayat müddetinin ortalama 72,5 yıl, erkek çocuklar için 69,9 yıl ve kız çocuklar için 75,2 yıl olduğu görüldü. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki çocuklar için ise bu müddet 64,6 yıl oldu. Erkekler çocuklar için bu müddet 62,0 yıl iken kız çocuklar için 67,3 yıl oldu. Bu yaş için kız ve erkek çocuklar ortasındaki beklenen hayat mühleti farkının 5,3 yıl olduğu görüldü.

-Çocuk bağımlılık oranı 2020 yılında yüzde 33,7 oldu

Toplam yaş bağımlılık oranı, 15-64 yaş kümesinde çalışma çağındaki her 100 kişi başına düşen, 0-14 ile 65 ve üzeri yaş kümesindeki kişi sayısı olarak tanımlanır. ADNKS sonuçlarına nazaran; 2020 yılında toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 47,7 oldu. Yaş kümesi 15-64 olan her 100 kişi başına düşen, 0-14 yaş kümesindeki çocuk sayısını söz eden çocuk bağımlılık oranı ise yüzde 33,7 olarak gerçekleşti.

BEBEKLERE KOYULAN EN TANINAN İSİM YUUF VE ZEYNEP

ADNKS sonuçlarına nazaran; 2020 yılında doğan bebeklere konulan en tanınan erkek bebek isimleri, Yusuf, Eymen ve Mustafa; en tanınan kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Elif oldu. Bununla birlikte, 0-17 yaş kümesindeki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Demir; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Tülin olduğu görüldü.
Beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 75,1 oldu
Ulusal Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine nazaran; beş yaş net okullaşma oranı, 2015/’16 öğretim yılında yüzde 67,2 iken 2019/’20 öğretim yılında yüzde 75,1 olarak gerçekleşti.

-Ortaokul düzeyinde net okullaşma oranı yüzde 95,9 oldu

Ulusal Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine nazaran; ortaokul düzeyinde net okullaşma oranı, 2019/’20 öğretim yılında yüzde 95,9 oldu. Ortaokul düzeyinde net okullaşma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, erkek çocuklar için yüzde 95,7, kız çocuklar için yüzde 96,1 olduğu görüldü.

-Eğitim kademelerinde okul tamamlama oranları arttı

Ulusal Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine nazaran, eğitim kademelerine ve cinsiyete nazaran okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara nazaran bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2014/’15 eğitim ve öğretim devrinde yüzde 97,7 iken bu oran 2019/’20 eğitim ve öğretim devrinde yüzde 98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2014/’15 eğitim ve öğretim devrinde yüzde 94,1 iken bu oran 2019/’20 eğitim ve öğretim devrinde yüzde 97,7 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 58,8’den yüzde 70,3’e yükseldi.

Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2019/’20 eğitim ve öğretim periyodunda erkek çocuklar için yüzde 67,8, kız çocuklar için yüzde 72,9 olduğu görüldü.

KIZ ÇOCUKLARIN RESMİ EVLİLİKLERİ AZALDI

Evlenme istatistiklerine nazaran; 16-17 yaş kümesinde olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2020 yılında yüzde 2,7’ye düştü. Öbür taraftan, tıpkı yaş kümesinde olan erkek çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında yüzde 0,5 iken bu oran 2020 yılında yüzde 0,1 oldu.

-Yaş kümesi 15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı yüzde 16,2 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yılı sonuçlarına nazaran; 15-17 yaş kümesindeki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 16,2 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde; bu oranın erkek çocuklar için yüzde 23,4 kız çocuklar için yüzde 8,6 olduğu görüldü.

-Yaş kümesi 2-14 olan çocukların en fazla görmede zorluk çektikleri görüldü

Türkiye Sıhhat Araştırması 2019 yılı sonuçlarına nazaran; ailelerin beyanları doğrultusunda 2-14 yaş kümesindeki çocukların yüzde 2,2 ile en fazla görmede zorluk çektikleri görüldü. Birebir yaş kümesindeki çocukların yüzde 2,0’ının duymada, yüzde 1,5’inin öğrenmede, yüzde 1,4’ünün yürümede, yüzde 1,1’inin ise konuşmada zorluk çektikleri tabir edildi.

EN FAZLA GÖRÜLEN HASTALIK, ÜST TENEFFÜS YOLLARI ENFEKSİYONU

Türkiye Sıhhat Araştırması 2019 yılı sonuçlarına nazaran; çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık tipleri incelendiğinde 0-6 yaş kümesinde yüzde 35,9 ile en çok üst teneffüs yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 28,7 ile ishal, yüzde 9,5 ile alt teneffüs yolu enfeksiyonu, yüzde 6,9 ile kansızlık izledi.
Yaş kümesi 7-14 olan çocuklarda da yüzde 29,4 ile üst teneffüs yolu enfeksiyonu birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile ishal, yüzde 14,2 ile ağız ve diş sıhhati meseleleri, yüzde 10,9 ile göz ile ilgili meseleler izledi.

-Babası vefat etmiş çocukların sayısı 269 bin 202 oldu

ADNKS sonuçlarına nazaran; 2020 yılında 22 milyon 750 bin 657 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 269 bin 202, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 80 bin 798, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 518 olduğu görüldü.

-Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 7 bin 864 oldu

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’nın datalarına nazaran; 2020 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 13 bin 524 olduğu görüldü. Mevcut esirgeyici aile sayısı 6 bin 481, esirgeyici aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2020 yılında 493 oldu.
Boşanma davaları sonucu velayeti anneye verilen çocukların oranı yüzde 75,8 oldu
Boşanma istatistiklerine nazaran; 2020 yılında boşanan çiftlerin sayısı 135 bin 22 oldu. Mutlaklaşan boşanma davaları sonucunda 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 75,8’inin anneye, yüzde 24,2’sinin ise babaya verildiği görüldü.

-Çocuklar en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

Mevt ve mevt nedeni istatistiklerine nazaran; 2019 yılında 1-17 yaş kümesinde en fazla çocuk vefatları, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Kelam konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş kümesindeki çocuk vefat sayısı 2019 yılında bin 326 oldu. Hudut sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 877 çocuk, yeterli huylu ve berbat huylu tümörler nedeniyle 684 çocuk, konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili anomaliler nedeniyle 509 çocuk hayatını kaybetti.

-Bebek mevt suratı binde 9,1 oldu

Vefat ve vefat nedeni istatistiklerine nazaran; 2009 yılında bebek mevt suratı binde 13,9 iken 2019 yılında binde 9,1’e düştü. Bebek vefat suratı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2009-2019 yılları ortasında bebek vefat suratının erkek bebekler için binde

-14,6’dan binde 9,8’e, kız bebekler için binde 13,1’den binde 8,4’e düştüğü görüldü.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme ihtimalini söz eden beş yaş altı vefat suratı, 2009 yılında binde 17,7 iken 2019 yılında binde 11,2’ye düştü. Beş yaş altı mevt suratı cinsiyete nazaran incelendiğinde; 2009-2019 yılları ortasında beş yaş altı mevt suratının erkek çocuklar için binde 18,5’ten binde 12,0’a, kız çocuklar için binde 16,8’den binde 10,3’e düştüğü görüldü. (İHA)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.